Operating system concepts with Java


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0471489050 :

Ký hiệu phân loại: 005.13/3

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons, c2004., 6th ed.

Mô tả vật lý: xxiii, 952 p. :, ill. ;, 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 119038

Java (Computer program language); Operating systems (Computers);

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video