RF and microwave applications and systems


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780849372193 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 621.381/32

Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC Press, c2008.,

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) :, ill. ;, 26 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 119042

Microwave circuits.; Radio circuits.; Wireless communication systems.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video