Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp thành phố chủ đề bàn về nội dung và phương pháp giảng dạy lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng và Kế toán-Kiểm toán trong xu thế hội nhập

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  9786049224799

Ký hiệu phân loại: 332.07

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Kinh tế Tp.HCM, 2017,

Mô tả vật lý: 509tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 119657

; Kế toán ; Kiểm toán ; Ngân hàng ; Phương pháp giảng dạy; Tài chính ;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
1A
*Ký hiệu xếp giá:  332.070
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn