Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2018


Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  9786046710837

Ký hiệu phân loại: 607

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật, 2018,

Mô tả vật lý: 866tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 119658

Kinh tế xã hội ; Kỷ yếu hội nghị sinh viên ; 2018; Kỹ thuật công nghệ ; Nghiên cứu khoa học ;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  607
Chưa có video