Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia chủ đề nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh lực Quản trị - Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán đáp ứng nhu cầu hội nhập

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  9786047918171

Ký hiệu phân loại: 332.07

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài chính, 2018,

Mô tả vật lý: 822tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 119659

Kế toán - Kiểm ; 2018; Tài chính - Ngân hàng ; Quản trị ; Kỷ yếu hội thảo khoa học ;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  332.070
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn