Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ 2018


Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  9786046710820

Ký hiệu phân loại: 600

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật, 2018,

Mô tả vật lý: 869tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 119660

Khoa học công nghệ ; 2018; Kinh tế xã hội ; Kỷ yếu hội nghị ; Kỹ thuật công nghệ ; Nghiên cứu khoa học ;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  600
Chưa có video