Tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786049443909 :

Ký hiệu phân loại: 398.4109597

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa Học Xã Hội, 2016,

Mô tả vật lý: 431tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 119915

Việt Nam;

DÃY KỆ
15A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4F
*Ký hiệu xếp giá:  398.410
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn