Phân tích độ tin cậy của hệ kết cấu dây căng sử dụng mạng nơ ron nhân tạo và phương pháp FORM


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2017,

Mô tả vật lý: 132tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120368

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video