Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa Công nghệ Thông tin đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Công nghệ Thành phố HồChí Minh


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 134tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120371

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video