Bước đầu xử lí vỏ bắp và bổ sung mụn dừa làm cơ chất trồng nấm hoàng kim


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 635.8

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120372

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  635.800
Chưa có video