Handbook of Automotive Power Electronics and Motor Drives


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0824723619

Ký hiệu phân loại: 629.27

Thông tin xuất bản: Boca Raton :Taylor & Francis, 2005.,

Mô tả vật lý: 689p. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120713

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video