Automotive Science and Mathematics

Tác giả: Allan Bonnick, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780750685221

Ký hiệu phân loại: 629.2

Thông tin xuất bản: Amsterdam :Elsevier Ltd, 2008., 1st

Mô tả vật lý: 265p. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120715

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video