Advanced Microsystems for Automotive Applications 2013 :


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9783319004761

Ký hiệu phân loại: 629.272

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2013.,

Mô tả vật lý: 397tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120716

Application & Technical;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video