3D Automotive Modeling :

Tác giả: Andrew Gahan, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780240814285

Ký hiệu phân loại: 006.93

Thông tin xuất bản: Boston :Elsevier, 2011.,

Mô tả vật lý: 468p. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120717

Information & Technology;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video