Automotive engine alternatives


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781475793482

Ký hiệu phân loại: 629.25

Thông tin xuất bản: New York :Springer , 1987.,

Mô tả vật lý: 269tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120721

Automobiles - Motors- Technological innovations- Congresses;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video