Automotive Sensory Systems


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9789401115087

Ký hiệu phân loại: 629.2549

Thông tin xuất bản: Netherlands :Springer, 1993.,

Mô tả vật lý: 380tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120722

Automotive sensors;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video