Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa Khmer Nam Bộ tại Trà Vinh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.4791

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 134 tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 121041

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1 (2.1 MB)


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn