Đánh giá hiện trạng sử dụng túi nylon phân hủy sinh học trên địa bàn quận Bình Thạnh và quận 1 đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao ý thức cho người tiêu dùng


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2017,

Mô tả vật lý: tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 121210

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video