Four Corners :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  9781107675438

Ký hiệu phân loại: 428

Thông tin xuất bản: United Kingdom :Cambridge University Press, 2013,

Mô tả vật lý: v,153p. ; , 28cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 121213

English language;

DÃY KỆ
15C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
5A
*Ký hiệu xếp giá:  428.000
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn