Kỹ thuật lập trình Game trong Java


Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao Thông Vận Tải, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 405 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 12776

View online:

1. Tại sao phải viết game bằng Java ?2. Framework tạo hoạt cảnh3. Game worm viết trên Windows và Applet4. Game worm viết trong chế độ full-screen5. Kỹ thuật xử lý hình ảnh cho game6. Xử lý, tổng hợp âm thanh cho game7. Tạo những đối tượng hành vi trong game8. Kỹ thuật tạo những game side scroller9. Sử dụng kỹ thuật lợp ngói để tạo những game mô phỏng 3D.

Java Servlet (Ngôn ngữ lập trình máy tính); Trò chơi máy tính ; Chương trình;

DÃY KỆ
2E
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  005.133
Chưa có video
1
Thông tin sách đang mượn
- Số bản: 2
- Đang mượn: 0