Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý môi trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận Tân Phú, TPHCM


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 13790

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1