Tác động môi trường nước do nước thải chăn nuôi nông hộ và đề xuất phương thức xử lý bằng đất ngập nước cho xã Phước Khánh-Nhơn Trạch


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 137 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 13831

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1