Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước ngầm sử dụng cho sinh hoạt và đề xuất các giải pháp cung cấp nước sạch cho người dân tại quận 12-TP.HCM


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 13939

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video