Nghiên cứu qui trình quản lý bếp nhằm nâng cao chất lượng nhà hàng khách sạn /
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Tới giáo viên hướng dẫn, Phạm Diễm Chi Nguyễn, ,
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại:
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , In lần thứ 1 , 2006
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Môn học:
ID: 14195
Nguồn: Quản trị kinh doanh
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về: