Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng chương trình quản lý quá trình điều tra vụ án hình sự tại cơ quan điều tra hình sự khu vực III quân chủng phòng không - không quân


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 69 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 14434

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video