Hội nghị tổng kết khoa học công nghệ lần 9


Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 600

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 227 tr. ; , 32 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 14739

Báo cáo tại các phân ban..

Khoa học & công nghệ--Hội nghị,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  600
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 1
- Đang mượn: 0