Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên-Lần 2


Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 607

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học bán công Tôn Đức Thắng, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 181 tr. ; , 32 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 15167

Khoa học--Hội thảo,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  607
Chưa có video