Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2007, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


1. Ngôn ngữ lập trình C++
2. Cấu trúc dữ liệu.

C cộng cộng (Ngôn ngữ lập trình máy tính), Dữ liệu, Cấu trúc,

DÃY KỆ
2D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
1E
*Ký hiệu xếp giá:  005.133
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn