Đánh giá nghiên cứu khoa học

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 001.4

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


1. Cơ sở lý luận chung về hoạt động khoa học
2. Tổng quan các nghiên cứu về đánh giá hoạt động khoa học
3. Đại cương về phương pháp đánh giá hoạt động khoa học
4. Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học
5. Đánh giá hiệu quả của nghiên cứu khoa học
6. Đánh giá các yếu tố đầu vào của hoạt động khoa học
7. Đánh giá các yếu tố đầu ra của hoạt động khoa học
8. Đánh giá tác động của môi trường của hoạt động khoa học.

Research; Science.; Khoa học.; Nghiên cứu.;

DÃY KỆ
2A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
1D
*Ký hiệu xếp giá:  001.400
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn