Phân tích tình hình tài chính của công ty Thủy Nông tỉnh Bình Phước


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 19649

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video