Thiết kế máy thủy lực tự động kiểm định sức căng trụ điện trogn công nghệ sản xuất trụ điện bêtông tiền áp


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 20332

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video