Thiết kế và tính toán một kênh truyền hình số qua vệ tinh Vinasat /
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Ngọc Bảo Trương giáo viên hướng dẫn, ,
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại:
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , In lần thứ 1 , 2009
Mô tả vật lý: 128 tr. ; , 30 cm
Môn học:
ID: 20574
Nguồn: Điện tử viễn thông
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về: