Thiết kế và tính toán một kênh truyền hình số qua vệ tinh Vinasat


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2009, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 128 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 20574

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video