Công nghệ Planar silic các quá trình cơ bản, vật lý và linh kiện


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.381

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Trẻ, 2009,

Mô tả vật lý: 357tr. ; , 21 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 21015

Planar silic, Công nghệ (Công nghệ silic phẳng), Vi điện tử, Công nghệ,

DÃY KỆ
21D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
8F
*Ký hiệu xếp giá:  621.381
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 11
- Đang mượn: 0