Vai trò của ngân hàng thương mại trong tiến trình hình thành và vận hành thi trường chứng khoán Việt Nam


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.12

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 2158

95QT.

Ngân hàng thương mại -- Vai trò vận hành thị trường chứng khoán - VN,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video