Phân tích kinh tế dự án đầu tư thành lập công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-Pharmachemie


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.6

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 57 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 2184

95QT.

Dự án đầu tư -- Phân tích kinh tế,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video