Kinh tế Việt Nam thăng trầm và đột phá


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 330.9597

Thông tin xuất bản: H. :Chính trị Quốc gia, 2009,

Mô tả vật lý: 554tr. ; , 22cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 21849

Chứng khoán ; Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng ; Việt Nam; Việt Nam ; Điều kiện kinh tế;

DÃY KỆ
6E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2F
*Ký hiệu xếp giá:  330.959
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 2
- Đang mượn: 0