Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Tác giả: Vũ Cao Đàm,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 001.42

Thông tin xuất bản: H.:Giáo dục, 2009,

Mô tả vật lý: 208tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 22015

Nghiên cứu Khoa học ; Phương pháp luận;

DÃY KỆ
2A
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  001.420
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 4
- Đang mượn: 0