Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghệ cao TP.HCM(2008-2020)


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.673

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Ngoại thương, 2010,

Mô tả vật lý: 96tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 28738

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  332.673
Chưa có video
1