The Sun certified Java developer exam with J2SE 1.4


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1590590309

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. :Apress, 2002.,

Mô tả vật lý: xv, 364 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:

ID: 30105

Electronic data processing personnel , Certification. , Java (Computer program language) , Study guides. ,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video