Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng , đào tạo tại Đài truyền hình Bình Dương.


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2010,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 32892

,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1