Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng , đào tạo tại Đài truyền hình Bình Dương. /
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Phương Nga, Trịnh Đặng Khánh Toàn (GVHD),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại:
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , , 2010
Mô tả vật lý:
Môn học:
ID: 32892
Nguồn: Quản trị kinh doanh
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |