Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH TM & DV Minh Phương. /
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Hằng, Phan Thị Mỹ Hạnh (GVHD),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại:
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , , 2010
Mô tả vật lý:
Môn học:
ID: 32917
Nguồn: Quản trị kinh doanh
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |