Solr 1.4 enterprise search server :


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1847195881 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 005.74

Thông tin xuất bản: Birmingham, UK :Packt Publishing, 2009.,

Mô tả vật lý: vii, 317 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:

ID: 34383

Client/server computing. , Data mining. , Open source software. , Search engines , Programming. , Web search engines. ,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video