State and society in the early Middle Ages :

Tác giả: Matthew Innes, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0521594553

Ký hiệu phân loại: 306.29434

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York :Cambridge University Press, 2000.,

Mô tả vật lý: xvi, 316 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:

ID: 35687

Church and state , History , To 1500., Cities and towns, Medieval , Rhine River Valley., Elite (Social sciences) , History., Local government , Monasticism and religious orders , Middle Ages, 600-1600., Political culture , Rhine River Valley ,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video