AAA and network security for mobile access :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0470011947

Ký hiệu phân loại: 005.8

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ :John Wiley & Sons, 2005,

Mô tả vật lý: xx, 295 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Mobile computing -- Security measures.; Wireless Internet -- Security measures.

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn