Hướng dẫn nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam vê an toàn cháy cho nhà nước và công trinh 2010


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 344.0537

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động , 2010,

Mô tả vật lý: 531tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 41942

View online:

,

DÃY KỆ
12D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  344.053
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản: 1
- Đang mượn: 0
(Cuốn này chỉ phục vụ đọc tại chỗ)