Smart material systems and MEMS :


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0470093617 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 621.381

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons, 2006.,

Mô tả vật lý: xii, 404 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:

ID: 44015

Electronic books. , Microelectromechanical systems. , Smart materials. ,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video