Pro JavaScript design patterns

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1430204958

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York, NY :Apress ; Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York, c2008,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


Computer software , Reusability. , JavaScript (Computer program language), Object-oriented programming (Computer science), Software patterns. ,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn