Nghiên cứu hệ thống mái nhà điện mặt trời kết nối lưới – Lập bảng dự toán kinh phí và khả năng hoàn vốn khi triển khai tại trường đại học KTCN


Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.47

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2010,

Mô tả vật lý: 49tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 44481

,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  621.47
Chưa có video