Nghiên cứu hệ thống mái nhà điện mặt trời kết nối lưới – Lập bảng dự toán kinh phí và khả năng hoàn vốn khi triển khai tại trường đại học KTCN /
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại: 621.47
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , , 2010
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 29cm
Môn học:
ID: 44481
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về: