Mba trong tầm tay- chủ đề marketing = The portable Mba in marketing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2009,

Mô tả vật lý: 600tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29B
Thư viện AB
9K
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.8


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH