Vẽ các biểu đồ và đồ thị chuyên nghiệp trong excel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.369 Specific programs

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Từ điển Bách Khoa, 2009,

Mô tả vật lý: 238tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Excel; Tin học ứng dụng ; Biểu đồ và đồ thị; Xử lý văn bản;

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Thư viện AB
1I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 005.369


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH